034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ
การเดินทางสู่ประเทศไทย
รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่คนชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร
คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
หมายเหตุ
* คนชาติบราซิล เกาหลีใต้ และเปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ในขณะเดียวกัน ทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวก็มีความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดากับไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้งสามพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
** ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 คนชาติของประเทศ/เขตเศรษฐกิจเหล่านี้ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ยกเว้น (1) บุคคลสัญชาติมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) (2) บุคคลสัญชาติของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น (ตามคำสั่งตร.ที่ 649/2556 ลว. 28 ต.ค.2556) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุโลมให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของประเทศ/เขตเศรษฐกิจดังกล่าว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเช่นเดียวกับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
1. แอลเบเนีย (90) 34. มัลดีฟส์ * (30)1. อาร์เจนตินา (90)
2. อาร์เจนตินา (90) 35. มอลตา * (90)2. บาห์เรน * (14)
3. ออสเตรีย (90) 36. มอริเชียส * (เฉพาะหนังสือเดินทางทูต) (15)3. บราซิล (90)
4. บาห์เรน * (14) 37. เม็กซิโก (90)4. บรูไน * (14)
5. เบลเยี่ยม (90) 38. มองโกเลีย (30)5. กัมพูชา (14)
6. ภูฏาน (90) 39. เมียนมาร์ (30)6. ชิลี (90)
7. บราซิล (90) 40. เนเธอร์แลนด์ (90)7. เอกวาดอร์ * (90)
8. บรูไน * (14) 41. เนปาล (90)8. จอร์เจีย * (90)
9. กัมพูชา (30) 42. นอร์เวย์ * (90)9. ฮ่องกง (30)
10. ชิลี (90) 43. โอมาน (30)10. อินโดนีเซีย * (30)
11. โคลอมเบีย (90) 44. ปานามา (90) (180*)11. ญี่ปุ่น * (15)
12. คอสตาริกา (90) 45. ปากีสถาน (เฉพาะหนังสือเดินทางทูต) (30)12. สาธารณรัฐเกาหลี (90)
13. จีน (30) 46. เปรู (90)13. ลาว (30)
14. โครเอเชีย (90) 47. ฟิลิปปินส์ (90)14. มาเก๊า (30)
15. เช็ก (90) 48. โปแลนด์ (90)15. มองโกเลีย (30)
16. เดนมาร์ก * (90) 49. โรมาเนีย (90)16. มาเลเซีย * (30)
17. เอกวาดอร์ (30) 50. รัสเซีย (90)17. มัลดีฟส์ * (30)
18. เอสโตเนีย (90) 51. เซเชลส์ * (30)18. ปานามา * (180)
19. ฝรั่งเศส (เฉพาะหนังสือเดินทางทูต) (90) 52. สิงคโปร์ (30)19. เปรู (90)
20. ฟินแลนด์ * (90) 53. สโลวัก (90)20. ฟิลิปปินส์ * (30)
21. เยอรมนี (90) 54. สโลวีเนีย * (90)21. รัสเซีย (30)
22. ฮ่องกง (30) 55. แอฟริกาใต้ (90)22. เซเซลส์ * (30)
23. ฮังการี (90) 56. สเปน (เฉพาะหนังสือเดินทางทูต) (90)23. สิงคโปร์ * (30)
24. อินเดีย (90) 57. ศรีลังกา (90)24. แอฟริกาใต้ * (30)
25. อินโดนีเซีย (30) 58. สวีเดน * (90)25. ตุรกี * (30)
26. อิสราเอล (90) 59. สวิตเซอร์แลนด์ (90)26. วานูอาตู * (90)
27. อิตาลี (90) 60. ทาจิกิสถาน (90)27. เวียดนาม (30)
28. ญี่ปุ่น (90) 61. ติมอร์-เลสเต * (30)     
29. สาธารณรัฐเกาหลี (90) 62. ตูนีเซีย (90)     
30. ลาว (30) 63. ตุรกี (90)     
31. ลิกเตนสไตน์ (90) 64. ยูเครน (90)     
32. ลักเซมเบิร์ก (90) 65. อุรุกวัย (90)     
33. มาเก๊า (30) 66. วานูอาตู * (90)     
34. มาเลเซีย (90) 67. เวียดนาม (30)     
หมายเหตุ
1. * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
2. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท
4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง
6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net
7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555
8. โคลอมเบียยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไป และไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้
ประเทศ/ดินแดน ประเภทหนังสือเดินทาง พำนักได้ไม่เกิน อัตราค่าธรรมเนียม
1. ฟิจิ หนังสือเดินทางทูต/ราชการ/ธรรมดา 4 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. คีร์กีซสถาน หนังสือเดินทางทูต/ราชการ/ธรรมดา 15 วัน 1 เดือน 50 เหรียญสหรัฐ/60 เหรียญสหรัฐ (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา)
3. เนปาล หนังสือเดินทางธรรมดา 15 วัน 25 เหรียญสหรัฐ
30 วัน 40 เหรียญสหรัฐ
90 วัน 100 เหรียญสหรัฐ
4. หมู่เกาะโซโลมอน หนังสือเดินทางทูต/ราชการ/ธรรมดา 3 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม
5. ติมอร์-เลสเต หนังสือเดินทางธรรมดา 30 วัน 30 เหรียญสหรัฐ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com