034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา

ออกให้บริการนอกสถานที่"ตลาดน้ำอัมพวา"

ภาพกิจกรรม  |  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.สุรชัย เอี่ยมผึ้ง สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บริการคนเข้าเมืองดำเนินการในการให้บริการเชิงรุกโดยการเปิดให้บริการนอกสถานที่ในวันหยุดราชการ บริเวณตลาดน้ำอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ม.38 ให้ทราบในคราวเดียวกัน
 ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาาคีเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาาคีเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2563
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ออกให้บริการนอกสถานที่ ออกให้บริการนอกสถานที่ "ตลาดร่มหุบ"
กิจกรรมโครงการจิตอาสา กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดท้ายหาด
ดูทั้งหมด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
11/90 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com